Úvod

Naše poslání

Úspěšný rozvoj lidské společnosti v různých svých formách a na všech etapách své existence závisel na umění zpracovávat, uchovávat a předávat informace, zejména takové, které se týkaly efektivní organizace základních společenských aktivit.

V pravěku to byla organizace lovu, ve starověku budování zavlažovacích kanálů, ve středověku upevňování feudálních struktur a v novověku řízení podnikatelských aktivit co určovalo chod dějin.

Poradenská společnost EGEBA - eGov & eBiz Advisors byla založena v r. 2006. Pracujeme s informacemi, které mají vztah k problematice moderních forem řízení.

Naším posláním je

  • informovat
  • organizovat
  • radit
  • vzdělávat

v otázkách využívání elektronických forem výměny, uchovávání a zpracování informací, elektronické komunikace, vytváření a organizace digitálního obsahu při výkonu elektronické veřejné správy a podnikání.

Zaměření

Specializujeme se zejména tyto oblasti:

  • evropská digitální agenda a veřejné služby (více o digitální agendě a public services)
  • eGovernment - elektronická veřejná správa, využívání informačních technologií pro zkvalitňování práce úřadů. (více o eGovernmentu)
Náš tým

Pracovní týmy pro jednotlivé zakázky a projekty jsou tvořeny účelově, vždy podle konkrétného zaměření a rozsahu. Spolupracujeme s řadou odborníků z vysokých škol, výzkumných institucí, softwarových firem aj.